ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

๒๔ ส.ค.๕๙ พ.ต.อ.อดิศร อินสด รอง ผบก.ภ.จว.ตาก ได้ออกตรวจเยี่ยม สภ.และสายตรวจตำบลในปกครองดังนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. สภ.แม่ระมาด , เวลา ๐๙.๒๐ น.หน่วยบริการประชาชนแม่จะเรา สภ.แม่ระมาด , เวลา ๐๙.๓๕ น.หน่วยบริการประชาชนแม่กาษา สภ.แม่สอด , เวลา ๐๙.๕๐ น. สภ.แม่สอด , เวลา ๑๐.๓๐ สภ.พะวอ ได้บันทึกการตรวจเยี่ยมและให้ข้อสั่งการไว้แล้ว โดยได้กำชับให้ถือปฏิบัติตาม นยบ.ฯ และข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างเคร่งครัด


328611

328612

328613

328614

328615

QR Code for ๒๔ ส.ค.๕๙ พ.ต.อ.อดิศร อินสด รอง ผบก.ภ.จว.ตาก ได้ออกตรวจเยี่ยม สภ.และสายตรวจตำบลในปกครองดังนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. สภ.แม่ระมาด , เวลา ๐๙.๒๐ น.หน่วยบริการประชาชนแม่จะเรา สภ.แม่ระมาด , เวลา ๐๙.๓๕ น.หน่วยบริการประชาชนแม่กาษา สภ.แม่สอด , เวลา ๐๙.๕๐ น. สภ.แม่สอด , เวลา ๑๐.๓๐ สภ.พะวอ ได้บันทึกการตรวจเยี่ยมและให้ข้อสั่งการไว้แล้ว โดยได้กำชับให้ถือปฏิบัติตาม นยบ.ฯ และข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างเคร่งครัด โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันจันทร์ 29 สิงหาคม เวลา 14:13 น.

อื่นๆ