ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

๒๓ ส.ค.๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.มานัส ศรประพันธ์ รอง ผบก.ภ.จว.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดระบบการทำงานแรงงานต่างด้าวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและในพื้นที่ชายแดน จว.ตาก เรื่อง แนวทางการจัดระบบการจ้าง คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ที่เข้ามาในลักษณะไป – กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา ๑๔ พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ ครั้งที่ ๒/๕๙ ณ ห้องประชุมสายประทีป ชั้น ๔ ศาลากลาง จว.ตาก


892721

892722

892723

QR Code for ๒๓ ส.ค.๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.มานัส ศรประพันธ์ รอง ผบก.ภ.จว.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดระบบการทำงานแรงงานต่างด้าวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและในพื้นที่ชายแดน จว.ตาก เรื่อง แนวทางการจัดระบบการจ้าง คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ที่เข้ามาในลักษณะไป – กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา ๑๔ พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ ครั้งที่ ๒/๕๙ ณ ห้องประชุมสายประทีป ชั้น ๔ ศาลากลาง จว.ตาก โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันจันทร์ 29 สิงหาคม เวลา 13:54 น.

อื่นๆ