ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

๒๘ มิ.ย.๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.พ.ต.อ.อดิศร อินสด รอง ผบก.ภ.ตาก ได้เข้าร่วมงานกิจกรรมเนื่องใน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี ๒๕๕๙ ณ.หอประชุมกิตติคุณ อ.เมือง จว.ตาก คณะวงดนตรี Police Band ได้รับรางวัล ทีมงานที่มีผลงานปฏิบัติงานดีเด่น ปี ๒๕๕๙ ตามยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายด้านมวลชนสัมพันธ์


219236

219237

219242

QR Code for ๒๘ มิ.ย.๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.พ.ต.อ.อดิศร อินสด รอง ผบก.ภ.ตาก ได้เข้าร่วมงานกิจกรรมเนื่องใน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี ๒๕๕๙ ณ.หอประชุมกิตติคุณ อ.เมือง จว.ตาก คณะวงดนตรี Police Band ได้รับรางวัล ทีมงานที่มีผลงานปฏิบัติงานดีเด่น ปี ๒๕๕๙ ตามยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายด้านมวลชนสัมพันธ์ โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันศุกร์ 01 กรกฎาคม เวลา 14:28 น.

อื่นๆ