ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Table 'wp_usermeta' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM wp_usermeta WHERE user_id IN (1) ORDER BY umeta_id ASC

๒๙ ก.ค.๕๙ พ.ต.อ.อดิศร อินสด รอง ผบก.ภ.จว.ตาก ได้ออกตรวจเยี่ยม สภ.และสายตรวจตำบล(หน่วยบริการประชาชน)ในปกครอง ดังนี้ ๑. เวลา ๐๘.๔๕ น.ด่านตรวจห้วยยะอุ สภ.พะวอ ๒. เวลา ๐๙.๐๐ น.สภ.พะวอ ๓. เวลา ๑๒.๓๐ น.สภ.แม่สอด ๔. เวลา ๑๓.๑๐ น.สภ.แม่ระมาด ๕. เวลา ๑๓.๔๐ น.หน่วยบริการประชาชนแม่หละ สภ.ท่าสองยาง ๖. เวลา ๑๔.๑๐ – ๑๕.๒๐ น.สภ.ท่าสองยาง (ตรวจเยี่ยมและตรวจสำนวนการสอบสวน) ๗. เวลา ๑๖.๐๐ น.สภ.แม่เมย ๘. เวลา ๑๖.๑๕ น.หน่วยบริการประชาชนแม่ตะวอ สภ.แม่เมย ได้บันทึกการตรวจเยี่ยมและให้ข้อสั่งการไว้แล้ว โดยให้ถือปฏิบัติตาม นยบ.ฯและข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาทุกระดับโดยเคร่งครัด ในช่วงกวาดล้างให้ ชป.ปส.สภ.ฯ เร่งรัดจับกุมคดียาเสพติดฯ ให้ได้ตามเป้าหมายของหน่วยเหนือ สำหรับสายตรวจตำบลให้เน้นในเรื่องการให้การบริการแก่ประชาชนเป็นหลัก


278239

278238

278240

278241

278242

278243

278244

278246

QR Code for ๒๙ ก.ค.๕๙ พ.ต.อ.อดิศร อินสด รอง ผบก.ภ.จว.ตาก ได้ออกตรวจเยี่ยม สภ.และสายตรวจตำบล(หน่วยบริการประชาชน)ในปกครอง ดังนี้ ๑. เวลา ๐๘.๔๕ น.ด่านตรวจห้วยยะอุ สภ.พะวอ ๒. เวลา ๐๙.๐๐ น.สภ.พะวอ ๓. เวลา ๑๒.๓๐ น.สภ.แม่สอด ๔. เวลา ๑๓.๑๐ น.สภ.แม่ระมาด ๕. เวลา ๑๓.๔๐ น.หน่วยบริการประชาชนแม่หละ สภ.ท่าสองยาง ๖. เวลา ๑๔.๑๐ – ๑๕.๒๐ น.สภ.ท่าสองยาง (ตรวจเยี่ยมและตรวจสำนวนการสอบสวน) ๗. เวลา ๑๖.๐๐ น.สภ.แม่เมย ๘. เวลา ๑๖.๑๕ น.หน่วยบริการประชาชนแม่ตะวอ สภ.แม่เมย ได้บันทึกการตรวจเยี่ยมและให้ข้อสั่งการไว้แล้ว โดยให้ถือปฏิบัติตาม นยบ.ฯและข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาทุกระดับโดยเคร่งครัด ในช่วงกวาดล้างให้ ชป.ปส.สภ.ฯ เร่งรัดจับกุมคดียาเสพติดฯ ให้ได้ตามเป้าหมายของหน่วยเหนือ สำหรับสายตรวจตำบลให้เน้นในเรื่องการให้การบริการแก่ประชาชนเป็นหลัก โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันจันทร์ 01 สิงหาคม เวลา 09:48 น.

อื่นๆ