ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

๗ ส.ค.๕๙ พ.ต.อ.ศักดา สังขนิตย์ รอง ผบก.ภ.จว.ตาก ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.ในเขตภ จว ตากดังนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.หนองบัวเหนือ พบ ร ต อ โกมิน. ยศปัญญา พนักงานสอบสวน พร้อมเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย เวลา ๑๕.๐๐ น. ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.เมืองตาก พบ ผกก รองผกก(ป) รอง ผกก. (สอบสวน) และร้อยเวรสอบสวน พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติหน้าที่เรียบร้อยรายงานเหตุการณ์ปกติ ได้ชี้แนะแนวทางการจัดทีมพนักงานสอบสวนแบบบูรณาการและจัดพื้นที่รับแจ้งความแบบเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว เพื่อคอยให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว ณ จุดเดียวกัน อันจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดีแก่องค์กรตำรวจและให้เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในวันลงประชามติต่อร่างรัฐธรรมนูญ โดยหากมีเหตุให้รายงานถึงผู้บังคับบัญชาโดยเร็วและครบถ้วนต่อไป


S__41934875

S__41934876

S__41934877

QR Code for ๗ ส.ค.๕๙ พ.ต.อ.ศักดา สังขนิตย์ รอง ผบก.ภ.จว.ตาก ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.ในเขตภ จว ตากดังนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.หนองบัวเหนือ พบ ร ต อ โกมิน. ยศปัญญา พนักงานสอบสวน พร้อมเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย  เวลา ๑๕.๐๐ น. ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.เมืองตาก พบ ผกก รองผกก(ป) รอง ผกก. (สอบสวน) และร้อยเวรสอบสวน พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติหน้าที่เรียบร้อยรายงานเหตุการณ์ปกติ ได้ชี้แนะแนวทางการจัดทีมพนักงานสอบสวนแบบบูรณาการและจัดพื้นที่รับแจ้งความแบบเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว เพื่อคอยให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว ณ จุดเดียวกัน อันจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดีแก่องค์กรตำรวจและให้เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในวันลงประชามติต่อร่างรัฐธรรมนูญ โดยหากมีเหตุให้รายงานถึงผู้บังคับบัญชาโดยเร็วและครบถ้วนต่อไป โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันจันทร์ 08 สิงหาคม เวลา 13:14 น.

อื่นๆ