ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Table 'wp_usermeta' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM wp_usermeta WHERE user_id IN (1) ORDER BY umeta_id ASC

กรมทางหลวงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจร ทางหลวงหมายเลข 12 สายตาก-แม่สอด ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.59 – 30 พ.ย.59 เวลา 9.30 น. – 10.00 น. ของทุกวัน


S__11296804

39450324322903945032762392

QR Code for กรมทางหลวงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจร ทางหลวงหมายเลข 12 สายตาก-แม่สอด ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.59 – 30 พ.ย.59 เวลา 9.30 น. – 10.00 น. ของทุกวัน โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันพุธ 17 กุมภาพันธ์ เวลา 10:33 น.

อื่นๆ