ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Table 'wp_usermeta' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM wp_usermeta WHERE user_id IN (1) ORDER BY umeta_id ASC

ขอประชาสัมพันธ์มายังผู้ใช้รถบรรทุกส่วนบุคคลที่มีการแก้ไขต่อเติมเสริมโครงสร้างเหล็กเพื่อป้องกันมิให้เกิดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนโดยส่วนรวมจึงขอให้ท่านทำการแก้ไขให้ถูกต้องโดยนำรถของท่านเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อขออนุญาตต่อนายทะเบียนขนส่งทางบกให้ถูกต้องต่อไป


ขอประชาสัมพันธ์มายังผู้ใช้รถบรรทุกส่วนบุคคลที่มีการแก้ไขต่อเติมเสริมโครงสร้างเหล็ก

เพื่อป้องกันมิให้เกิดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนโดยส่วนรวม

จึงขอให้ท่านทำการแก้ไขให้ถูกต้องโดยนำรถของท่านเข้ารับการตรวจสภาพ

เพื่อขออนุญาตต่อนายทะเบียนขนส่งทางบกให้ถูกต้องต่อไป

ดาวน์โหลด (PDF)

QR Code for ขอประชาสัมพันธ์มายังผู้ใช้รถบรรทุกส่วนบุคคลที่มีการแก้ไขต่อเติมเสริมโครงสร้างเหล็กเพื่อป้องกันมิให้เกิดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนโดยส่วนรวมจึงขอให้ท่านทำการแก้ไขให้ถูกต้องโดยนำรถของท่านเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อขออนุญาตต่อนายทะเบียนขนส่งทางบกให้ถูกต้องต่อไป โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันศุกร์ 16 มิถุนายน เวลา 11:10 น.

อื่นๆ