ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

ขอส่งประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญ หรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่


QR Code for ขอส่งประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญ หรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันศุกร์ 04 มีนาคม เวลา 10:47 น.

อื่นๆ