ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐


maxresdefault

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

 • บทความเรื่อง สุขภาพคนในชุมชน ผมจะดูแล

 • บทความเรื่อง กรรมการเข้าข้างใครหรือไม่

 • บทความเรื่อง ขอเสียงหน่อย

 • บทความเรื่อง ลงทะเบียนไม่ครบ สอบจบได้ยังไง

   

 • บทความเรื่อง ให้ลงชื่อในกระดาษเปล่า

 • บทความเรื่อง เงินรางวัลประจำปี..เป็นเรื่องส่วนบุคคลหรือ..?

 • บทความเรื่อง ตำรวจว่าอย่างหนึ่ง..ปปท.ว่าอย่างหนึ่ง

 • บทความเรื่อง จะปิดโรงงานชาวบ้านต้องได้รู้ด้วย

   

 • บทความเรื่อง ขอเลข 13 หลักเพราะจะตามไปยึดเงินได้ไหม

 • บทความเรื่อง เงินกองทุนของหน่วยงาน ก็เปิดเผยได้ครับ

 • บทความเรื่อง ใครกล่าวหาฉัน

 • บทความเรื่อง ไม่มี ไม่เชื่อ ไม่จบ

ดาวน์โหลด (PDF)

ดาวน์โหลด (PDF)

ดาวน์โหลด (PDF)

 

QR Code for ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันศุกร์ 07 ตุลาคม เวลา 11:51 น.

อื่นๆ