ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

ดาวโหลด : คู่มือการฝึกพระราชทาน


คู่มือการฝึกพระราชทาน

หัวข้อ

ดาวโหลด

  • คู่มือการฝึกพระราชทาน ว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่า
  • คู่มือการฝึกพระราชทาน ว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธ
  • คู่มือการฝึกพระราชทาน ว่าด้วยแบบฝึกท่ากระบี่ และ การปฏิบัติของผู้อัญเชิญธงชัยเฉลิมพล

 

QR Code for ดาวโหลด : คู่มือการฝึกพระราชทาน โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันพฤหัส 26 เมษายน เวลา 10:39 น.

อื่นๆ