ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ


วันที่ (27 ก.ค. 65) เวลา 09.00 น.
พล.ต.ต.ปกปภพ บดีพิทักษ์ ผบก.ภ.จว.ตาก
เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พร้อมด้วย
พล.ต.ต.อัมพล วงศ์ใหญ่
ผู้ทรงตุณวุฒิ ตร. ปฏิบัติราชการ ภ.จว.ตาก,
พ.ต.อ.โอภาส คงเมือง
รอง ผบก.ภ.จว.ตาก,
พ.ต.อ.ไพฑูรย์ สุขุมวัฒนะ
รอง ผบก.ภ.จว.ตาก,
พ.ต.อ.นิรันดร์ โรหิตาคนี
รอง ผบก.ภ.จว.ตาก,
พ.ต.อ.ชินเดช ดีแท้
รอง ผบก.ภ.จว.ตาก,
พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ วงษ์บุรี
รอง ผบก.อก.ภ.6 ปฏิบัติราชการ ภ.จว.ตาก
และข้าราชการตำรวจในสังกัด ฝอ., กก.สส. เเละ กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ตาก เข้าร่วมพิธีฯ
ณ ห้องประชุม 1 ภ.จว.ตาก

QR Code for พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันเสาร์ 30 กรกฎาคม เวลา 23:39 น.

อื่นๆ