ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

สำนักนายกรัฐมนตรี เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ” ภายใต้โครงการ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล : ทำดีเริ่มได้ ที่ใจเรา”


อื่นๆ