ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

เปิดตัว !! บริการ G-News แอปพลิเคชัน แจ้งข้อมูลข่าวสารและบริการภาครัฐ


เปิดตัวแล้ว !! G-News แอปพลิเคชัน แจ้งข้อมูลข่าวสารและบริการภาครัฐ

ประชาชน และทุกภาคส่วน สามารถรับข้อมูลข่าวสารและบริการอันเป็น ประโยชน์ที่ส่งตรงจากภาครัฐถึงมือประชาชน และอนาคตยังรองรับการแจ้ง เตือนข้อมูลเฉพาะรายบุคคล เช่น

  • การต่อทะเบียนรถยนต์
  • สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการจากภาครัฐ
  • ข้อมูลสถานะการรับบริการด้านธุรกิจจากภาครัฐ เป็นต้น
  • โดยประชาชนสามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสารเฉพาะที่สนใจหรือเฉพาะ พื้นที่ที่ต้องการได้

Capture

download-gnews-app-1

คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชั่น G-News 20160218

QR Code for เปิดตัว !! บริการ G-News แอปพลิเคชัน แจ้งข้อมูลข่าวสารและบริการภาครัฐ โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันศุกร์ 22 เมษายน เวลา 10:38 น.

อื่นๆ