ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

“โครงการประชารัฐร่วมใจ ดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ” สงกรานต์ 2561


โครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชน ช่วงเทศกาลสำคัญ” โดยให้ทุกสถานีตำรวจในสังกัดเปิดรับฝากบ้านจากประชาชนตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2561 โดยประชาชน สามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1. มาฝากด้วยตนเอง ที่สถานีตำรวจในพื้นที่ที่บ้านเรือนของท่านตั้งอยู่
2. โทรศัพท์มาที่สถานีตำรวจในพื้นที่ที่บ้านเรือนของท่านตั้งอยู่
สถานีตำรวจจะส่งเจ้าหน้าที่ไปพบ
3. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากทางเฟสบุ๊ค หรือเว็ปไซด์ของสถานีตำรวจ
แล้วส่งแฟ็กซ์ กลับมายังสถานีตำรวจในพื้นที่ที่บ้านเรือนของท่านตั้งอยู่

ดาวน์โหลด (PDF)

QR Code for “โครงการประชารัฐร่วมใจ ดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ” สงกรานต์ 2561 โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันเสาร์ 07 เมษายน เวลา 20:11 น.

อื่นๆ