ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนปี 2562  ( วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 )


ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนปี 2562  ( วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 )

QR Code for ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนปี 2562  ( วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 ) โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันพฤหัส 10 มกราคม เวลา 11:04 น.

อื่นๆ