ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

วันที่ ๒๖ ต.ค.๕๙เวลา ๐๙.๕๐ น. เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดรับแจ้งเหตุ พรัอมด้วยประชาชนและพนักงาน บ.สีแสงการโยธา ๑๙๗๙ จำกัด ได้มอบน้ำดื่ม ให้กับ นายวิชิต กิจวิโรจน์กุล อายุ ๔๖ ปี บ้านเลขที่ ๘๒/๑ ม.๔ (บ้านพะเด๊ะ) ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จว.ตาก และ นายวันลภ มาลัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จว.ตาก ซึ่งเดินเท้ามาจากบ้านพะเด๊ะ สู่จุดหมายที่จังหวัดตาก เป็นระยะทาง ๘๙ กิโลเมตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ


s__40878171

s__40878172

s__40878173

QR Code for วันที่ ๒๖ ต.ค.๕๙เวลา ๐๙.๕๐ น. เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดรับแจ้งเหตุ  พรัอมด้วยประชาชนและพนักงาน บ.สีแสงการโยธา ๑๙๗๙ จำกัด  ได้มอบน้ำดื่ม ให้กับ  นายวิชิต กิจวิโรจน์กุล อายุ ๔๖ ปี บ้านเลขที่ ๘๒/๑ ม.๔ (บ้านพะเด๊ะ) ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จว.ตาก และ นายวันลภ มาลัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จว.ตาก  ซึ่งเดินเท้ามาจากบ้านพะเด๊ะ สู่จุดหมายที่จังหวัดตาก เป็นระยะทาง ๘๙ กิโลเมตร  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันพุธ 26 ตุลาคม เวลา 10:38 น.

อื่นๆ