ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

ภารกิจและกิจกรรมเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี ๒๕๖๑ ตำรวจภูธรจังหวัดตาก


กิจกรรมวันตำรวจ ประจำปี ๒๕๖๑ ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงาน และสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนในพื้นที่

 

 

 

QR Code for ภารกิจและกิจกรรมเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี ๒๕๖๑ ตำรวจภูธรจังหวัดตาก โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันศุกร์ 26 ตุลาคม เวลา 15:06 น.

อื่นๆ