ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

วันนี้ ๑๙ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๙.๐๐-๒๒.๐๐น. จนท.สายตรวจ ๒๐ สภ.แม่สอด พร้อม จนท.ทหาร ฉก.ร.๑๔, ร้อย ตชด.๓๔๖ และฝ่ายปกครอง อ.แม่สอด ได้ร่วมปล่อยแถว ณ ปั้ม ปตท.แม่สอด และออกตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ดังนี้ ๑.ตรวจสถานบริการบริเวณ ถนนพัฒนานครแม่สอดฯ และประชาสัมพันธ์ เรื่องการใช้เสียง งดการแสดงกิจกรรมรื่นเริง ๒.ตรวจสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สอด ๓.ตรวจบริเวณถนนเฉลิมเทพนคร เหตุการณ์ทั่วไปปกติ


53823

53824

53825

53826

QR Code for วันนี้ ๑๙ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๙.๐๐-๒๒.๐๐น. จนท.สายตรวจ ๒๐ สภ.แม่สอด พร้อม จนท.ทหาร ฉก.ร.๑๔, ร้อย ตชด.๓๔๖ และฝ่ายปกครอง อ.แม่สอด ได้ร่วมปล่อยแถว ณ ปั้ม ปตท.แม่สอด และออกตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ดังนี้ ๑.ตรวจสถานบริการบริเวณ ถนนพัฒนานครแม่สอดฯ และประชาสัมพันธ์ เรื่องการใช้เสียง งดการแสดงกิจกรรมรื่นเริง ๒.ตรวจสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สอด ๓.ตรวจบริเวณถนนเฉลิมเทพนคร เหตุการณ์ทั่วไปปกติ โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันพฤหัส 20 ตุลาคม เวลา 11:34 น.

อื่นๆ