ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

วันนี้ ๑๗ ต.ค ๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ -๒๐.๐๐ น. พ.ต.ท.มนูญ แก้วพันเดิม สว.อก.สภ.พบพระพร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.พบพระ พร้อมด้วย นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอพบพระ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ร่วมสวดพระอภิธรรมถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ วัดราษฏร์เจริญธรรม


วันนี้ ๑๗ ต.ค ๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ -๒๐.๐๐ น. พ.ต.ท.มนูญ แก้วพันเดิม สว.อก.สภ.พบพระพร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.พบพระ พร้อมด้วย นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอพบพระ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ร่วมสวดพระอภิธรรมถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ วัดราษฏร์เจริญธรรม ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก

200765

200766

200768

QR Code for วันนี้ ๑๗ ต.ค ๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ -๒๐.๐๐ น. พ.ต.ท.มนูญ แก้วพันเดิม สว.อก.สภ.พบพระพร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.พบพระ พร้อมด้วย นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอพบพระ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ร่วมสวดพระอภิธรรมถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ วัดราษฏร์เจริญธรรม โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันจันทร์ 17 ตุลาคม เวลา 20:40 น.

อื่นๆ