ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

สภ.เมืองตาก ได้ อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่แรงงานต่างด้าวที่เดินทางกลับประเทศเมียนมา


 • สภ.เมืองตาก  ได้ อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่แรงงานต่างด้าวที่เดินทางกลับประเทศเมียนมา ซึ่งรอขึ้นรถโดยสาร ณ สถานีขนส่งจังหวัดตาก เพื่อเดินทางไปยังอำเภอแม่สอด พร้อมได้กำชับผู้ประกอบการรถโดยสารห้ามฉวยโอกาส
  ขึ้นค่าโดยสารโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี มีแรงงานต่างด้าวทยอยเดินทางกลับเป็นระยะ
  และ ได้ออกตรวจพื้นที่ ประชาสัมพันธ์การอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัย หากพบเห็นหรือได้รับแจ้ง
  ขอความช่วยเหลือแก่แรงงานต่างด้าวที่เดินทางกลับประเทศเมียนมา และผ่านในพื้นที่รับผิดชอบ  ณ ศูนย์ อปพร.
  เทศบาลเมืองตากโดยเจ้าหน้าที่รับทราบและพร้อมปฏิบัติให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว ในการเดินทางกลับ
  ประเทศตามหลักมนุษยธรรมเหตุการณ์ทั่วไปปกติ

s__32997446 769909 769910 769911 769912

QR Code for สภ.เมืองตาก ได้ อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่แรงงานต่างด้าวที่เดินทางกลับประเทศเมียนมา โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันพฤหัส 06 กรกฎาคม เวลา 09:51 น.

อื่นๆ