ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ท้อ ได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ให้กับบุคคลต่างด้าวที่เดินทางกลับประเทศ มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน เรียบร้อย ปกติดี


เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ท้อ ได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ให้กับบุคคลต่างด้าวที่เดินทางกลับประเทศ มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน เรียบร้อย ปกติดี

s__12738644 s__22364186

QR Code for เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ท้อ ได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ให้กับบุคคลต่างด้าวที่เดินทางกลับประเทศ มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน เรียบร้อย ปกติดี โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันพฤหัส 06 กรกฎาคม เวลา 09:55 น.

อื่นๆ