ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Table 'wp_usermeta' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM wp_usermeta WHERE user_id IN (1) ORDER BY umeta_id ASC

ชุดปฏิบัติการ ชมส.สภ.เมืองตาก ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน


วันนี้ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. พ.ต.ต.ฉัตรชัย สุทธนะ สวป.สภ.เมืองตาก/หน.ชุด ชมส.สภ.เมืองตาก พร้อมชุดปฏิบัติการ ชมส.สภ.เมืองตาก ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มชาวบ้านเด่นมะขาม หมู่ ๘ ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมือง จ.ตาก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง ณ บริเวณตลาดนัดริมน้ำปิง (หน้าสถานีตำรวจชุมชนริมปิง) มีประชาชนให้ความสนในร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

QR Code for ชุดปฏิบัติการ ชมส.สภ.เมืองตาก ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันจันทร์ 04 มิถุนายน เวลา 12:24 น.

อื่นๆ